WWW.SPARTAK-VARNA.NET   © 1999 - 2007 !
Създаване    1924-Обединение на Шипка и Български Сокол    Първи успехи    1932-Шампионите
1945-Обединение с Левски и Радецки    1955-Бронзови медали    Първи представител за КНК    
1969-ЖСК-Спартак    Великият отбор от 80-те    Абсурди в БГ футбола    Последни 20 год.